Regulamin Promocji

Konwersja licencji SketchUp Pro

Dotyczy migracji licencji komercyjnej bezterminowej, jednostanowiskowej lub sieciowej, na roczną lub dwuletnią subskrypcję SketchUp Pro.

 

Czego dotyczy promocja?

Licencja SketchUp Pro z aktywnym Support  & Maintenance
W przypadku kwalifikujących się licencji bezterminowej SketchUp Pro, klient zamiast kupować Support & Maintenance może zakupić subskrypcje SketchUp Pro z 60% rabatem od sugerowanej ceny detalicznej Trimble na pierwszy okres.

Licencja SketchUp Pro z wygasłym Support & Maintenance
W przypadku kwalifikujących się licencji bezterminowej SketchUp Pro klient może zakupić subskrypcje SketchUp Pro ze zniżką od sugerowanej ceny detalicznej Trimble na pierwszy okres. Klient otrzyma 60% zniżki na sugerowaną cenę detaliczną Trimble do 2 kwietnia 2021. W okresie od 3 kwietnia 2021 do 4 grudnia 2021 klient otrzyma 40% zniżki od sugerowanej ceny detalicznej Trimble. 

 

Jaki jest czas trwania promocji?

Promocja trwa od 25 września 2020 do 4 grudnia 2021.

Które licencje  są uprawnione do migracji?

Każda licencja musi spełniać wszystkie poniższe wymagania, aby się kwalifikować:

Licencja SketchUp Pro z aktywnym Support & Maintenance

 1. Wieczysta licencja jednostanowiskowa lub wieczysta licencja sieciowa programu SketchUp Pro.
 2. Support & Maintenance jest aktywny lub wygasł w ciągu ostatnich 30 dni.
 3. Licencja nie była wcześniej wykorzystana w żadnej promocji subskrypcji.
 4. Posiada najnowszy numer seryjny (jeśli licencję poprzednio aktualizowano / aktualizowano automatycznie).
 5. Jest komercyjną licencją dla wersji programu SketchUp Pro 2013 lub nowszej.
 6. Jest używana przez klienta tylko w Polsce.

Licencja SketchUp Pro z wygasłym Support & Maintenance

 1. Wieczysta licencja jednostanowiskowa lub wieczysta licencja sieciowa programu SketchUp Pro.
 2.  Licencja nie była wcześniej używana w żadnej promocji subskrypcji.
 3. Posiada najnowszy numer seryjny (jeśli licencję poprzednio aktualizowano / aktualizowano automatycznie).
 4. Jest komercyjną licencją dla wersji programu SketchUp Pro 2013 lub nowszej.
 5. Jest używana przez klienta tylko w Polsce.

Żadne inne typy licencji nie kwalifikują się do promocji. Każdą licencję wieczystą można przekształcić tylko raz.

 

Czy można wykupić więcej subskrypcji niż liczba posiadanych, uprawnionych licencji?

Licencja jednostanowiskowa

Nie. Użytkownik może otrzymać zniżkę na liczbę subskrypcji nie większą niż liczba kwalifikujących się bezterminowych licencji SketchUp Pro, z zastrzeżeniem maksymalnej liczby 50 (konwersja 1:1).

Licencja sieciowa

Tak. Użytkownik może otrzymać zniżkę na maksymalnie cztery subskrypcje przypadające na jedną licencję sieciową (konwersja 1:4). 

Czy w ramach tej promocji bezterminowa licencja SketchUp Pro może zostać przekonwertowana na inny produkt Trimble?

Nie. Promocja jest ważna tylko dla subskrypcji SketchUp Pro na pierwszy okres. Nie można go używać z innymi produktami ani alternatywnymi opcjami licencjonowania.

 

Czy ceny promocyjne będą dotyczyły odnawiania subskrypcji?

Nie. Ceny promocyjne mają zastosowanie tylko do początkowego okresu nowej subskrypcji i nie będą dostępne w przypadku odnawiania subskrypcji.

 

Co stanie się z pozostałym okresem Support & Maintenance?

Support & Maintenance wygasa z dniem konwersji i nie może zostać przywrócony w późniejszym terminie.

 

Co dzieje się z licencją wieczystą po konwersji?

Licencja jednostanowiskowa

Licencja może być nadal używana i może zostać zainstalowana na nowych urządzeniach, jeśli istnieją dostępne aktywacje. Ta licencja nie kwalifikuje się do aktualizacji do nowszej wersji.

Licencja sieciowa

Licencja jest dezaktywowana 30 dni po konwersji i nie kwalifikuje się do aktualizacji do nowszej wersji.

 

Jak wygląda proces konwersji licencji?

 1. Klient przesyła licencje i inne stosowne informacje do ProGrupa (nazwa klienta, numer/y seryjne i zarejestrowany adres e-mail).
 2. ProGrupa weryfikuje możliwość otrzymania zniżki.
 3. Klient w pełni zgadza się z niniejszymi Warunkami promocji „Konwersja licencji SketchUp Pro”
 4. Klient kupuje subskrypcję po obniżonej cenie za pośrednictwem ProGrupa lub partnera handlowego.
 5. Licencja wieczysta jest zarejestrowana w systemach Trimble jako „przekonwertowana”.

Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy po konwersji?

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych po dokonaniu transakcji.
Po dokonaniu zwrotu:

 • Nowa subskrypcja zostanie zakończona.
 • Licencja wieczysta zostaje przywrócona do pierwotnego stanu.

 

Inne warunki promocji

 • Promocja jest zależna od udziału sprzedawców Trimble. Sprzedawcy Trimble nie są zrzeszeni i ustalają własne ceny. Reklamowane oszczędności są oparte na sugerowanej cenie detalicznej Trimble (z wyłączeniem podatków i / lub wszelkich innych obowiązujących opłat) za pojedynczą subskrypcję SketchUp Pro i są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od regionu i wahań kursu wymiany.
 • Ta promocja może być łączona tylko z „SketchUp Expansion promotion” firmy Trimble. Nie łączy się z żadną dodatkową ofertą.
 • Firma Trimble zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub anulowania części lub całości oferty promocyjnej bez powiadomienia, według własnego uznania i z dowolnego powodu.