Importer plików do SketchUp - Transmutr

Importer plików do SketchUp
Transmutr

Sprawnie konwertuj różne formaty 3D na pliki SketchUp
wykorzystując rozbudowany importer plików Transmutr Artist.

Kup licencjęlubPobierz Transmutr

Konwersja różnych formatów plików 3D

Tansmutr konwertuje do plików SketchUp popularne formaty 3D: *.3ds, *.dae, *.fbx, *.obj. Czas trwania tej operacji zależy od złożoności modelu - może trwać od ułamka sekundy w przypadku prostych modeli do kilku minut w przypadku najbardziej złożonych.

Materiały gotowe do renderingu

Automatycznie konwertuj materiały gotowe do renderowania lub dostosuje je za pomocą kilku kliknięć. Transmutr uzyskuje jak najwięcej danych z pliku źródłowego, aby automatycznie tworzyć materiały gotowe do renderowania. Dzięki temu oszczędzasz czas na ręczne odtworzenie materiały, które zostały już zapisane w oprogramowaniu źródłowym (3dsmax itp.).


Automatyczne elementy proxy

Automatyczne elementy proxy

Jednym kliknięciem wygenerujesz w Transmutr elementy proxy dla silników renderujących V-Ray, Thea i Enscape. SketchUp pokaże jedynie lekki symbol zastępczy modelu i utrzyma dobrą wydajność, podczas gdy silnik renderujący będzie używał oryginalnego modelu wysokiej jakości. Możesz wybierać pomiędzy różnymi symbolami zastępczymi takimi jak np. obramowanie, uproszczona geometria, bilbord i in.

Upraszczanie geometrii obiektów

Upraszczanie geometrii obiektów

Uprość geometrię obiektów high-poly z milionami płaszczyzn do kilku tysięcy lub setek. Przyspiesz pracę z obiektami o bardzo wysokiej rozdzielczości w SketchUp. Transmutr może drastycznie zmniejszyć liczbę płaszczyzn, zachowując jednocześnie ogólny kształt oryginalnego obiektu. Możesz dostosować poziom uproszczenia, aby uzyskać pożądany rezultat.

Polecane produkty