Proste przekroje w projekcie 3D - Skalp dla SketchUp

Proste przekroje w projekcie 3D
Skalp dla SketchUp

Skalp to łatwe w użyciu, potężne narzędzie dla architektów.
Przygotuj przekroje, plany i elewacje bezpośrednio w środowisku SketchUp.

Kup licencjęlubPobierz Skalp

Twórz przekroje
w Skalp

Skorzystaj z automatycznie kreskowanych przekrojów. Wszystkie zmiany w modelu są śledzone i aktualizowane na bieżąco. Możesz użyć stylów, aby ponownie przypisać wygląd w każdej scenie.

Skalp W pełni obsługuje zagnieżdżone grupy i komponenty a także różne skale rysunkowe w jednym modelu. A wszystko dostępne jest z poziomu przystępnego interfejsu użytkownika.


Różne style przekrojów

Różne style przekrojów

Ten sam przekrój może być reprezentowany na wiele sposobów a każda scena może mieć własny styl przekroju. Przypisuj style według warstwy, materiału, kreskowania lub oznaczania. Wzory kreskowania dostosowują się do skali rysunku i przyspieszą Twoją pracę.

Personalizacja i eksport

Personalizacja i eksport

Twórz niesamowite wzory tekstur, które można łatwo zastosować w Twoich przekrojach Skalp. Wykorzystuj tekstury w modelach w nowy, kreatywny sposób.

Importuj standardowe wzorce CAD lub twórz własne wzory od podstaw. Obsługiwane są skale, przezroczystość, kolory i szerokości linii.

Po eksporcie do LayOut wszystkie przekroje Skalp są na bieżąco aktualizowane we wszystkich scenach. Eksport do DXF obejmuje prawdziwe wzory kreskowania CAD, dodatkowo możliwy jest też zbiorowy eksport scen do pliku DXF.


Polecane produkty