Fotorealistyczne animacje wideo - Podium Walker

SU Animate
Animacja dla SketchUp

Utwórz proste lub złożone animacje i przejścia dla swojego modelu SketchUp,
aby zilustrować ruch grup i komponentów.

Kup licencjęlubPobierz SU Animate

Animacje w projektach

SU Animate to wtyczka do tworzenia niefotorealistycnzych animacji dla projektów SketchUp. Jest zintegrowana ze SketchUp i automatycznie tworzy sceny, które można wyeksportować do pliku wideo AVI lub MOV.

Animuj obiekty wzdłuż ścieżki lub używając klatek kluczowych. Twórz animacje instruktażowe, w których kamera porusza się wzdłuż ścieżki ruchu, skupiając się na co najmniej jednym celu.


Animacja kamery

Animuj kamerę w SU Animate, tak jak każdy inny obiekt w modelu SketchUp. SU Animate wykorzystuje dwie różne metody animacji kamery: ścieżki ruchu i klatki kluczowe.

Podczas tworzenia animacji kamery opartej na ścieżce masz trzy opcje widoku kamery, dzięki którym przygotujesz animację dla Twojej sceny. Możliwe jest również łatwe tworzenie animacji „przejścia” z kamery za pomocą klatek kluczowych.


Animacja upływu czasu

Ustaw klatki kluczowe na różnych warstwach, aby zilustrować upływ czasu - pokaż postęp budowy na placu budowy lub etapową oś czasu planowanego zagospodarowania. Zademonstruj montaż mebla lub etapy produkcji dla projektu.

Polecane produkty