Sortowanie

Shadow Analysis DEMO

Demonstracyjna wersja rozszerzenia Shadow Analysis. Posiada ona wszystkie funkcjonalności pełnej wersji, jednak ograniczona została maksymalna rozdzielczość analizy do rozmiaru 640x480px oraz ilość możliwych do wykonania analiz do 10.

dla SketchUp 2014 lub nowszy
Język
1 142
Pobrań
dla SketchUp 6-8
Język
462
Pobrań
dla SketchUp 2014 lub nowszy
Język
1 361
Pobrań