Jak zainstalować i odinstalować program SketchUp

Instrukcje dotyczą oprogramowania SketchUp Pro

Jak zainstalować program SketchUp 

Aktywacja licencji programu SketchUp Pro

1. Zainstaluj program na komputerze. Jeżeli nie posiadasz nośnika instalacyjnego to pobierz program z działu "Do pobrania" ze strony SketchUp.com.pl
2. Uruchom program SketchUp. W oknie powitalnym programu kliknij "Dodaj licencję klasyczną/Add Classic License"
3. W kolejnym oknie kliknij w "Dodaj licencję.../Add License..."
4. Uzupełnij pola "Numer seryjny/Serial Number" oraz "Kod autoryzacji/Authorization Code" odpowiednimi danymi licencyjnymi i zatwierdź klikając "Dodaj licencję/Add License"
5. W oknie powitalnym kliknij po lewej stronie w "Pliki/Files" i wybierz szablon lub plik, z którym program ma się uruchomić

Jak odinstalować program SketchUp 

Windows

Windows XP

Usuń licencję w pierwszej kolejności, następnie przystąp do odinstalowania programu. 

Kliknij w menu Start > Panel Sterowania > Dodaj lub usuń programy > SketchUp

Aby odinstalować SketchUp, wybierz opcję Odinstaluj (Remove) a następnie potwierdź chęć odinstalowania programu przyciskiem Tak.

 Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Kliknij w menu Start (logo Windows) > Panel Sterowania > Programy > Programy i funkcje > SketchUp
Aby odinstalować SketchUp, wybierz opcję Odinstaluj (Remove) a następnie potwierdź chęć odinstalowania programu przyciskiem Tak.

Mac OS X

Usuń licencję w pierwszej kolejności, następnie przystąp do odinstalowania programu. 

1. Zamknij program SketchUp. (Upewnij się, że zamknąłeś wszyskie okna programu).
2. Otwórz Finder.
3. Usuń folder SketchUp z biblioteki głównej:
   a. Z panelu po lewej stronie okna Finder, wybierz Macintosh HD.
   b. Z panelu po prawej stronie, wybierz Library, a następnie Application Support.
   c. W folderze Application Support, znajdź folder programu SketchUp, a następnie przenieś go do kosza.
4. Usuń folder SketchUp ze swojej biblioteki użytkownika:
   a. W panelu po lewej stronie okna Finder, kliknij w nazwę użytkownika
   b. Z panelu po prawej stronie, wybierz Library, a następnie Application Support.
   c. W folderze Application Support, znajdź folder programu SketchUp, a następnie przenieś go do kosza.
5. Usuń aplikację SketchUp:
   a. W panelu po lewej stronie okna Finder wybierz Applications.
   b. W panelu po prawej stronie, znajdź folder programu SketchUp i przenieś go do kosza.
6. Opróżnij kosz.

Odinstalowanie programu SketchUp bez wcześniejszego usunięcia licencji skutkuje jej zablokowaniem.

Informacja!

Do prawidłowego przeprowadzenia aktywacji programu wymagany jest dostęp do internetu.

Ważne!

W przypadku problemów z akceptacją licencji przez SketchUp dla systemu Windows, uruchom program w trybie administratora. Zamknij wszystkie otwarte okna programu. Następnie klikając prawym przyciskiem myszki na ikonie programu SketchUp, wybierz z menu kontekstowego opcję "Uruchom jako administrator". Po uruchomieniu programu postępuj zgodnie z instrukcją powyżej i wprowadź odpowiednie dane licencji.